Vi vill ha nöjda kunder
Rivierapoolens verksamhet bygger på långsiktiga relationer och nöjda kunder. Vår vision är att vara det självklara alternativet vid val av service- och hantverkstjänster för Dig som bor på Rivieran.

Vi prissätter på olika sätt beroende på uppdragens art och omfattning.
Enstaka och kortare uppdrag – löpande betalt per timme (35€ per timme).
Längre och mer omfattande uppdrag – offert/fast pris. I båda fallen kommer vi alltid överens om den ekonomiska delen i överenskommelsen innan uppdraget påbörjas.

Ett arvode på 10% utgår på de tjänster som Rivierapoolen förmedlar. I vissa fall förekommer det att en del av kostnaden för arbetet bör betalas i förskott till hantverkaren för inköp av material eller liknande.
Överenskommelse
Vi träffas och går igenom ditt behov. Därefter gör vi en enkel beskrivning / överenskommelse av uppdragets art och omfattning, vad det kan kosta och hur lång tid det kan beräknas ta.

Offert
Med uppdragsbeskrivningen som underlag kontaktar Rivierapoolen den person eller det företag som ska utföra uppdraget för besök på plats. Därefter återkommer Rivierapoolen till Dig med en offert samt en beräknad tidsplan.

Godkännande
Efter att Du har godkänt offerten ansvarar Rivierapoolen för att uppdraget utförs enligt överenskommet. Under tiden som vi arbetar med uppdraget ger vi dig muntliga eller skriftliga lägesrapporter.

Betalning
När uppdraget är slutfört, får Du två fakturor. Dels en faktura från företaget som utfört arbetet, dels en faktura med Rivierapoolens arvode på 10% på det utförda arbetet (innan moms) för förmedlingstjänsten. Betalning kan ske med check, banktransferering eller kontant.